Siirry sisältöön

Tuija

Minä terapeuttina

Olen laaja-alainen musiikkiterapeutti, jolle jokaisen asiakkaan aito ja kiireetön, paneutuva kohtaaminen on tärkeää. Haluan kulkea asiakkaan rinnalla kannatellen ja kannustaen.

Minusta

Olen Tuija, laaja-alainen musiikkiterapeutti. Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut ihmismielen ilmiöistä. Musiikki ja kehollisuus ovat nekin kulkeneet matkassani pienestä tytöstä asti. Ammatillisen polkuni kulkeminen kohti näiden kiinnostuksenkohteiden yhdistämistä on tuntunut luontevalta. Koen luovan ilmaisun mahdollisuudet ihmisten kohtaamisessa monipuolisina ja antoisina. Sanotaan, että musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Sanotaan myös, että musiikki paljastaa ja parantaa. Minusta näistä kumpikin on hyvin sanottu.

Toimintatapani terapeuttina

Terapeuttina olen kuunteleva, tilaa antava, kannustava ja keskusteleva. Sydämenasiani on myös asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen näkyviksi tekeminen. Uskon aitoon, kiireettömään kohtaamiseen ja lempeän uteliaaseen, avarakatseiseen asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Minulle tärkeitä arvoja terapiatyössä on ihmisyyden jakamaton kunnioitus ja tasa-arvoisuus. Haluan tehdä työtäni ihmisenä ihmiselle.

Laaja-alaisena musiikkiterapeuttina käytän integratiivisesti sekä luovien terapioiden että keskusteluun nojaavan terapian lähestymistapoja. Viime aikoina olen perehtynyt psykofyysisen psykoterapian menetelmiin, koska puhumalla emme aina tavoita sitä, mitä kehomme muistaa, ja millaista tarinaa se haluaa kertoa. Ajattelen, että se, mitä sanoin voi olla vaikea tavoittaa, tulee usein helpommaksi lähestyä, kun sitä voi kuvata ja tutkia sopivan etäisyyden turvin musiikin, kuvan, tekstin tai kehollisten tuntemusten lävitse.

Koulutus ja osaaminen

Olen koulutukseltani laaja-alainen musiikkiterapeutti (185op), erityisopettaja (KM) sekä laulunopettaja ja kanttori (MuM). Ennen terapiaopintojani olen tehnyt pitkään opetustyötä, mikä on tuonut työotteeseeni kokonaisvaltaista ymmärrystä erilaisten lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden moninaisiin tilanteisiin: olen toiminut aikoinaan niin yleisopetuksen, yleisopetuksen erityisopetuksen kuin vaativan erityisen tuen antoisilla kentillä. Sen vuoksi minulla on perehtyneisyyttä neuro- ja autismikirjon sekä kehitysvammaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tilanteisiin. Käytän työssäni tarvittaessa kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia, ja minulla on jonkin verran kokemusta esimerkiksi näönkäytön haasteista.

Olen Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ammattilaisjäsen. Työtäni ohjaavat Musiikkiterapeuteille asetetut ammattieettiset ohjeet. Olen myös Psykofyysinen psykoterapia ry:n jäsen. Työni laadun tukena on Kelan edellyttämä säännöllinen, laadukas työnohjaus. Työotteessani tärkeä arvo on myös jatkuva lisäkouluttautuminen ja osaamiseni päivittäminen.

Ammatillinen koulutus

 • Laaja-alainen musiikkiterapeutti
  (185op, Roiha Instituutti)
 • Laulunopettaja (klass.) – kanttori
  (MuM 180ov, Sibelius-Akatemia)
 • Laaja-alainen erityisopettaja, erityisluokanopettaja, luokanopettaja
  (KM 160ov, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto)

Muuta osaamista

Olen hankkinut ammatillisen koulutukseni lisäksi mm. seuraavanlaista osaamista:

 • Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30op
  (Tampereen kesäyliopisto)
 • Vibrac-hoitaja. Vibrac Level II: Matalataajuisen äänivärähtelyhoidon erikoistumisopinnot 14op
  (Roiha Instituutti)
 • Psykologian aineopintoja
  (Itä-Suomen avoin yliopisto)
 • Puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien (AAC) koulutuksia tukiviittomista ja kuvakommunikaatiosta
  (Valteri, Kehitysvammaliitto, Kuurojen kansanopisto, HUMAK)
 • Neuropsykologian ja -psykiatrian opintoja
  (Niilo Mäki Instituutti, Valteri, Aivoliitto, Autismiliitto)
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutuksia
  (Kehitysvammaliitto)
 • SeMoCo-menetelmäkoulutukset
  (Kehitysvammaliitto)
 • Selkokielen koulutuksia
  (Kehitysvammaliitto)

Tule tutuksi itsellesi

”Tule tutuksi itsellesi” on suomalaisen ajattelijan ja elämäntaidon opettajan, Olavi Tähtelän (1935-1996), ajattelun keskeistä sisältöä. Minulle se tuli tutuksi ja tärkeäksi musiikkiterapeutiksi opiskellessani kouluttajani Hannu Tähtelän ajatusten myötä ja tässä kohtaa kiteytyy minulle seuraavasti:

Ihminen kokee, ajattelee ja reagoi historiansa sekä ainutlaatuisuutensa vuoksi tietyllä tavalla. Kun tiedostamme tämän, tulemme tutuksi itsellemme. Mitä tutumpia olemme itsellemme, sitä mutkattomampaa on kohdata, ymmärtää ja hyväksyä ilmiöitä sekä itsessä että muissa. Minulle se, että ihminen tulee vähitellen tutuksi itselleen, on terapiatyöni tärkeimpiä johtoajatuksia. Sen vuoksi sen voi lukea myös näiltä sivuiltani.

Ota yhteyttä

Kuulostanko sopivalta terapeutilta sinulle?

Ota yhteyttä, niin tutustutaan